EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Proiectul READ IT vine în România

Curtea Veche Publishing, alături de Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa, va implementa în România proiectul de cercetare READ IT, care urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesorilor şi creşterea interesului elevilor pentru lectură prin includerea instrumentelor TIC şi a tehnicilor digitale de povestire în metoda de predare.

 

READ IT „Formarea profesorilor pentru a face lectura mai plăcută prin poveşti digITale” este un proiect Comenius cu o durată de 2 ani, co-finanţat de programul UE pentru învăţare pe tot parcursul vieţii. Proiectul a început în decembrie 2010 şi se va termina în noiembrie 2012. Se adresează liceelor din cele cinci ţări-partener implicate în această iniţiativă: Italia, Danemarca, România, Turcia şi Marea Britanie. Grupurile-ţintă ale acestui proiect sunt elevii şi profesorii.

 

În cursul zilelor de 8 şi 9 decembrie 2011, reprezentanţii ţărilor partenere se reunesc în Bucureşti la o întâlnire organizată de Curtea Veche Publishing, ce are ca scopuri testarea platformei online de învăţare destinată instruirii profesorilor şi planificarea etapelor următoare în implementarea proiectului.

 

Până în acest moment, au mai avut loc două întâlniri, la Roma (în decembrie 2010) şi în Edinburgh (iunie 2011). În urma acestora, s-au conturat direcţiile READ IT conform particularităţilor fiecărui stat participant la proiect, s-a realizat o cercetare detaliată a metodelor de predare utilizate de profesorii din toate cele cinci ţări implicate şi s-au pus bazele platformei online de instruire. De pe această platformă, profesorii înscrişi în program vor putea descărca manualul special adaptat pentru ei, precum şi alte materiale menite să familiarizeze profesorii cu instrumentele TIC şi cu tehnicile digitale de povestire.

 

Instruirea propusă de proiectul READ IT este gratuită şi cuprinde două etape: pregătirea profesorilor pe platforma online (30 de ore) şi aplicarea noilor metode învăţate la clasă (12 ore), cea de a doua etapă fiind concretizată în crearea, împreună cu elevii, a unui booktrailer. Profesorii participanţi trebuie să predea limba şi literatura română sau engleză elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani şi să aibă cunoştinţe de bază de folosire a unui calculator. Cei interesaţi se pot înscrie la adresa craciunrodica@yahoo.com.

 

Echipa READ IT consideră că literatura trebuie să fie prezentă acolo unde sunt prezenţi şi elevii, adică pe internet, şi mai cu seamă pe reţelele de socializare atât de frecvent accesate. Un booktrailer poate fi diseminat printr-un link la fel de uşor ca o melodie sau ca trailerul unui film. Fiind o scurtă prezentare a unei cărţi, folosind elemente de text, de sunet şi de imagine, booktrailer-ul poate atrage atenţia elevilor asupra literaturii mai rapid şi mai eficient.

 

Existenţa unei deficienţe în abilităţile de predare şi a unor greutăţi în modernizarea acestora a fost demonstrată de un sondaj realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în anul 2009. Deficienţele sunt, în principal, legate de lipsa de competenţă în abordarea noilor direcţii din educaţie, în special vizând pregătirea elevilor în vederea folosirii la maxim a oportunităţilor de învăţare oferite de TIC.