EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Şcoala românească – încotro?

scoala-viitoruluiRecent, în zilele de 14-15 iunie 2013, s-a desfăşurat la Bucureşti ediţia a II-a a Congresului Educaţiei organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Conceput ca “o platformă de dezbatere pentru oamenii şcolii şi pentru toţi aceia care sunt preocupaţi de bunul mers al educaţiei”, Congresul a trezit speranţe în inimilor multor dascăli ai şcolii, elevilor, studenţilor şi părinţilor. Nelson Mandela afirmă că “Educaţia este cea mai puternică armă ce poate fi folosită pentru a schimba lumea”, iar noi afirmăm că Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială. De aceea, avem nevoie de o şcoală modernă şi eficientă, de descali performanţi şi elevi motivaţi.
Continue reading

CNIV Romania – definiţii pentru manuale digitale şi resurse universitare digitale

mvlada-cnivElaborarea unui manual digital este posibilă doar prin contribuţia unor psihopedagogi, specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, designeri şi profesori de mare valoare din sistemul de învăţământul românesc. Prin urmare, obiectivele educaţionale urmărite depind de succesul unor activităţi complexe în cadrul unei echipe de specialişti. Deja a apărut o nouă funcţie de job: Instructional designer (proiectant de instruire, dezvoltator de resurse educaţionale). Un astfel de job se referă la analiza obiectivele de învăţare prin descoperire, exersare, reflecţie, în acord cu o anumită accepţiune a modului în care se realizează cel mai eficient învăţarea, planificarea instruirii şi evaluarea eficienţei unei resurse educaţionale. Proiectantul de instruire trebuie să aibă o viziune şi o abordare sistematică a dezvoltării resurselor educaţionale pentru atingerea obiectivelor instruirii. De regulă, acesta utilizează în proiectare şi dezvoltare modelul ADDIE (analiză, proiectare, dezvoltare, implementare, evaluare) ca proces iterativ ce necesită continuu evaluare şi feedback.

Continue reading