EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Calculatorul și produsele software – rezultatele noilor tehnologii în educație și cercetare

traseu-CNIV-ICVLAstăzi, în anul 2015, se poate conchide că termenul de „învăţământ virtual” nu reprezintă înlocuirea învăţământului tradiţional cu forme şi modalităţi de eliminare a rolului profesorului din procesul didactic, ci din contră trebuie să reprezinte forme şi modalităţi moderne pentru a atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin instrumente TIC.
Calculatorul şi noile tehnologii (echipamente, tehnologii şi produse software) oferă modalităţi şi instrumente de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Continue reading