EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Academia Română sprijină bursieri postdoctorali

După încheierea unui nou stagiu de burse postdoctorale finanțate prin proiectul POSDRU 89/1.5/S/61104 Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Academia Română și partenerii săi au reușit să sprijine integral dezvoltarea științifică a încă 45 cercetători postdoctorali prin acordarea de burse postdoctorale în valoare de 4000 lei/lună și prin finanțarea de stagii de mobilitate în străinătate (prin suplimente de bursă în valoare de 2000 lei/lună).

Continue reading