EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Universitatea din București și Universitatea din Craiova, partenere în cadrul proiectelor de e-Learning ICVL și CNIV 2016 – apel la contribuții

traseu-CNIV-ICVL-newA fost lansat apelul la contribuții pentru International Conference on Virtual Learning (ICVL) 2016 – New Technologies in Education and Research, ediția a XI-a, și pentru Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV), ediția XIV-a, proiecte educaționale și de cercetare, cu tradiție, la Universitatea din București.

Distincție: În anul 2015, Universitatea din București a primit Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro „Proiecte de referință în Educație 2015” pentru proiectul “New Technologies in Education and Research” (Virtual Learning-Virtual Reality) – The International Conference on Virtual Learning (ICVL) 2015, coordonat de conf. univ. dr. Marin Vlada.

Dedicație: Evenimentele din cadrul proiectelor educaționale și de cercetare CNIV și ICVL 2016 sunt dedicate profesorului Spiru HARET, reformatorul învățământului românesc.

Teme speciale pentru edițiile din anul 2016: Massive Open Online Courses (MOOCs); Virtual Laboratory and Learning Technologies;  Augmented Reality Applications in Education; Design and Development of Online Courseware.

Secțiuni pentru proiectul ICVL:

  1. MODELS & METHODOLOGIES (M&M)
  2. TECHNOLOGIES & VIRTUAL LABORATORY (TECH)
  3. SOFTWARE SOLUTIONS (SOFT)
  4. “Intel® Education” – Innovation in education and research (IntelEdu)

Secțiuni pentru proiectul CNIV:

  1. A (Cercetare, dezvoltare) – Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality – implementare şi aplicaţii
  2. B (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul universitar
  3. C (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul preuniversitar
  4. D (Proiecte şi aplicaţii) – “Intel® Education” – Inovare în educaţie şi cercetare
  5. E (Strategii, Obiective, Calitate) – Training și Management Educational

ORGANIZARE: Universitatea din București – Centrul de Cercetare în Informatică, în parteneriat cu Universitatea din Craiova – Departamentul de Informatică, Facultatea de Științe.

DATA: Sâmbătă, 29 octombrie 2016.

TERMENE LIMITE: 30 august 2016 pentru lucrări ICVL (ISI Proceedings), 1 octombrie 2016 pentru lucrări CNIV.

LOCAȚIE:   Craiova – Departamentul de Informatică, Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova.

WEB: http://c3.icvl.eu , http://c3.cniv.ro

Despre proiectele CNIV și ICVL: Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

C3VIP: “Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance” - Proiectele educaționale și de cercetare de la Universitatea din București sunt două manifestări ştiinţifice cu tradiţie în domeniile e-Learning şi Software educaţional și care sprijină programelor europene Horizon 2020 și Digital Europe Agenda. Aceste proiecte au fost organizate până în anul 2006 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, iar apoi, în parteneriat cu universități de prestigiu din România – Constanţa (2007, 2008), Iaşi (2009), Târgu-Mureş (2010), Cluj-Napoca (2011), Brașov (2012), București (2013, 2014) şi Timișoara (2015), și se desfăşoară cu finanțare parțială de la MENCS. Vor urma Craiova (2016), Sibiu (2017) și Alba-Iulia (2018), cu ocazia centenarului „Marii Uniri” – Turneul Conferinţelor: http://www.c3.icvl.eu/files/traseu-CNIV-ICVL-new.JPG .

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*