EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

În cadrul proiectului educațional CNIV: Teza de doctorat a acad. Gheorghe Mihoc, excelent exemplu pentru tinerii cercetători

mihoc-0Acad. Gheorghe Mihoc  este considerat întemeietorul şcolii româneşti de probabilităţi şi statistică matematică, împreună cu acad. Octav Onicescu, mentorul său, înființând prima catedră de probabilități din România și una dintre primele din lume. A intrat în istoria matematicii prin contribuțiile sale remarcabile în teoria probabilităților și aplicațiile ei.

În anul 1928 devine licenţiat al Universităţii din București, Facultatea de Științe, după care continuă studiile la Universitatea din Roma, Facultatea de Statistică, unde în anul 1930, obţine titlul de doctor în ştiinţe şi actuariale sub îndrumarea profesorului italian Guido Castelnuovo  (1865 – 1952), ce are contribuții semnificative în statistică și teoria probabilităților. Devine profesor de matematici actuariale la Școala de Statistică, Actuariat și Calcul, și la Academia Comercială, în perioada 1930-1948. În anul 1934, a obținut al doilea titlu de Doctor în matematică la Universitatea din București, cu teza „Asupra proprietăților generale ale variabilelor statistice independente”, având în comisie pe Dimitrie Pompeiu-preşedinte, Anton Davidoglu și Octav Onicescu – membri.

A fost șef al Catedrei de Calculul Probabilităților și Statistică Matematică, în perioada 1948-1973, Decan, în perioada 1951-1960, la Facultatea de Matematică-Fizică a Universității din București, Prorector, în perioada 1960-1963, și Rector al Universității din București, în perioada 1963-1968.

Contribuțiile acad. Gheorghe Mihoc la dezvoltarea matematicii și a învățământului românesc:

-Centrul de Statistică Matematică (CSM) a fost înființat în anul 1964, datorită strădaniilor profesorului Gheorghe Mihoc, având ca nucleu secția de probabilități a Institutului de Matematică al Academiei Române. Din anul 1997 Centrul poartă numele fondatorului său, iar mai târziu, în anul 2001, acesta s-a unit cu Institutul de Matematică Aplicată “Caius Iacob”, devenind Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române – http://www.csm.ro .

-De asemenea, în colaborare, a elaborat cărți și manuale universitare de Teoria probabilităților și statistică matematică, precum și manuale de matematică pentru clasa a XII-a, Elemente de teoria probabilităților și statistică matematică.

Mai multe detalii la adresele Web: http://infoub.unibuc.ro ,  http://www.c3.cniv.ro/?q=2016/mihoc

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*