EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Calculatorul și produsele software – rezultatele noilor tehnologii în educație și cercetare

traseu-CNIV-ICVLAstăzi, în anul 2015, se poate conchide că termenul de „învăţământ virtual” nu reprezintă înlocuirea învăţământului tradiţional cu forme şi modalităţi de eliminare a rolului profesorului din procesul didactic, ci din contră trebuie să reprezinte forme şi modalităţi moderne pentru a atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin instrumente TIC.
Calculatorul şi noile tehnologii (echipamente, tehnologii şi produse software) oferă modalităţi şi instrumente de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti-învăţământ virtual şi-a demonstrat modalităţile de inovare în educaţie şi cercetare. Acest lucru s-a validat în contextul implicării şi colaborării dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT. Proiectul educațional și de cercetare de la Universitatea din București, fondat în anul 2003 ca urmare a provocărilor, de la începutul anilor 2000, privind tehnologiilor societăţii informaţionale (IT&C ), și-a propus următoarele obiective strategice: obiectiv general – Implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale (IST / FP6 / FP7 / Horizon 2020) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene; obiective Specifice – Elaborarea de cercetări, proiecte şi aplicaţii în domeniile de E-Learning, Software şi Management Educaţional (Modele si metodologii, Tehnologii, Solutii software).
Evenimente și proiecte educaționale inspirate/adiacente de proiectul CNIV „Noi Tehnologii în Educație și Cercetare”:
Anul 2005 – eLSE: The International Scientific Conference”eLearning and Software for Education”, Universitatea Națională de Apărare “Carol I” (Web : http://www.elseconference.eu). Conferința eLSE “eLearning and Software for Education” este organizata anual (aprilie) de Asociația “Romanian Advanced Distributed Learning” si Universitatea Națională de Apărare “Carol I”.
Anul 2006 – ICVL: The International Conference on Virtual Learning, Universitatea din București (Web: http://c3.icvl.eu/) Conferința ICVL “2010 – Towards a Learning and Knowledge Society – 2030″ este organizata anual (octombrie) de Universitatea din București în parteneriat cu cele mai prestigioase universități din România.
Anul 2007 – Smart Kids: Simpozionul Internaţional “Educaţia şi noile tehnologii IT în Euroregiune”, ISJ Timisoara (Web: http://www.smart-kids.ro). Evenimentul este organizat anual (decembrie) de ISJ Timișoara la Colegiul Naţional “C.D. Loga” Timişoara și cuprinde Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Educaţia şi noile tehnologii IT în Euroregiune”.
Anul 2009 – Proiectul european POSDRU “Profesorul creator”, MEC (Web: http://www.profesorulcreator.ro). Obiectivul general al proiectului (perioada 2009-2012) este elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar.
Anul 2010 – Proiectul european POSDRU “Multi Touch”, MEC (Web: http://transdisciplinar.pmu.ro/resurse ). Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (perioada 2010-2012) de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar, un proiect unic în România care utilizează tehnologie revoluţionară şi învăţarea în context transdisciplina.
Anul 2010 – MoodleMoot România, Moodle România (Web: https://www.moodle.ro, https://www.moodle.ro/preparandia). MoodleMoot România reprezintă întâlnirea utilizatorilor platformei de e-Learning Moodle și se adresează mediului preuniversitar, mediului universitar și instituțiilor publice (Teme: e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills; Moodle în învăţământul preuniversitar – proiecte şi exemple; Moodle în învăţământul universitar – proiecte şi exemple; Moodle instrument de training).
Anul 2011 – Edu Vision, Agora Media (Web: https://www.eduvision.ro ). Conferinţa eduVision reprezintă o platformă importantă de dezbatere a exemplelor de bună practică, a tendinţelor, inovaţiilor şi noutăţilor din domeniul eLearning.
Anul 2013 – Conceperea și elaborarea manualelor digitale, MEC, CNIV România, Organizații educaționale (Web: http://c3.cniv.ro/?q=2013/digital, http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014 , https://www.manuale.edu.ro, http://www.manualedigitaleart.ro ). Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie, după anul 2000, când prin cercetări şi activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: e-Learning, Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality.
Anul 2013 – Concursul “Didactica Nova”, Universitatea din București, CNIV România (Web: http://www.unibuc.ro/d-nova/, http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014). Cadrele didactice au responsabilitatea “să-și îmbunătăţească activitatea didactică, având mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire.” (Art. 40. Carta Universitară UB).
Anul 2014 – Calificările universitare: dezvoltator e-Learning și designer instrucțional / instructional designer, MEN, CNIV România, Organizații educaționale (Web: http://c3.cniv.ro/?q=2015/rncis , http://www.rncis.ro , http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014). Sunt pregătite universitățile din România să răspundă atât cerințelor europene, cât și celor mondiale, pentru a oferi programe de studiu universitare în era digitală – ‘Just Google It’ Age?
Anul 2015 – “Moodle in Educație”, ISJ Neamț, Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman (Web: https://vasilesav.moodle.ro/mod/page/view.php?id=591). Conferința Națională “Moodle în Educație” (Didactică cu programe software educaţionale, blended-learning și Moodle) este organizată de Liceul Tehnologic “V. Vas”, Casa Corpului Didactic Nemț și Inspectoratul Școlar Județean Neamț, având ca obiectiv principal promovarea exemplelor de bună practică didactică în utilizarea tehnologiilor de e-learning şi software educaţionale în şcolile afiliate Reţelei EDU MOODLE România.
MOTTO:„Aproape toate meseriile pe care cineva le va practica in viitor, de la inginerie la muzicologie, de la fizică atomică la turism, de la istorie la medicină, vor folosi calculatoarele. Calculatoarele nu merg singure, ca să meargă trebuie să aibă oameni pricepuţi să le mâie. Ca să ai oameni pricepuţi, trebuie să îi înveţi: CE?” Grigore C. Moisil, 1973: Vom vedea – Ştiinţă şi umanism, în „Contemporanul”, nr. 15 (1378), 6 aprilie 1973.
Detalii: http://c3.cniv.ro/?q=2015/even-cniv

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*