EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Prof. Dr. Constantin P. Popovici, unul dintre promotorii informaticii românești

New Picture (1)Vineri, 22 mai 2015, ora 12:00, în amfiteatrul „Spiru Haret” al Facultății de Matematică și Informatică al Universității din București va avea loc simpozionul „Profesorul Constantin Popovici la 85 de ani”. Prof. Dr. CONSTANTIN P. POPOVICI s-a născut la 26 feb. 1930 în comuna Ismail (URSS). În anul 1952 a absolvit Facultatea de Matematică și Fizică la Universitatea din București și Facultatea de Electrotehnică la Institutul Politehnic din București.
În anul 1969 a obținut diploma de „Computer Science” după ce a absolvit cursul postuniversitar „Știința calculatoarelor” la Colegiul Cambrige University, Anglia. În anul 1961 și-a susținut teza de doctorat cu titlul „Unicitatea descompunerii în factori primi în inele de întregi ai lui Dirichlet”. Continue reading

Adrian Adascăliției, expert în e-Learning pentru educație și cercetare

cop-adascaliteiDr. Adrian Adăscăliței, cadru didactic la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași este autor și coautor de articole și cărți în domeniile ingineriei electrice, tehnologii e-Learning, software educațional, instruire asistată de calculator.
În domeniul e-Learning participă la diverse proiecte de cercetare-dezvoltare, și ca pionier al acestui domeniu, se preocupă de promovarea și utilizarea platformelor LMS (Learning Management System) în istruirea inițială și cea continuă. În acest domeniu, a publicat mai multe articole științifice, iar în anul 2007 a publicat la Editura Polirom din Iași, cartea “Instruire asistată de calculator. Didactică Informatică”, inclusă în bibliografia pentru examenele de definitivat și grad (profesori de liceu, ingineri și economiști), recomandată de Ministerul Educației. Continue reading