EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Adrian Adascăliției, expert în e-Learning pentru educație și cercetare

cop-adascaliteiDr. Adrian Adăscăliței, cadru didactic la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași este autor și coautor de articole și cărți în domeniile ingineriei electrice, tehnologii e-Learning, software educațional, instruire asistată de calculator.
În domeniul e-Learning participă la diverse proiecte de cercetare-dezvoltare, și ca pionier al acestui domeniu, se preocupă de promovarea și utilizarea platformelor LMS (Learning Management System) în istruirea inițială și cea continuă. În acest domeniu, a publicat mai multe articole științifice, iar în anul 2007 a publicat la Editura Polirom din Iași, cartea “Instruire asistată de calculator. Didactică Informatică”, inclusă în bibliografia pentru examenele de definitivat și grad (profesori de liceu, ingineri și economiști), recomandată de Ministerul Educației. Adrian Adăscăliței este membru în comitetele științifice ale unor conferințe naționale și internaționale: SOIC-Social and Organizational Informatics and Cybernetics, CITSA-Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (Orlando, Florida, USA), CNIV-Conferința Națională de Învățământ Virtual, ICVL-International Conference on Virtual Learning (Universitatea din București), eLSE-E-Learning și Software educațional (Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București).
“Tehnologiile de instruire constituie aplicaţii sistemice şi sistematice ale strategiilor derivate din teoriile comportamentale, cognitive şi constructiviste, în vederea soluţionării problemelor ce apar în procesele de instruire. Prin proiectarea şi realizarea unui proces de instruire are loc aplicarea sistematică a teoriilor şi a altor cunoştinţe sistematizate la conceperea, proiectarea şi realizare de strategii de instruire.” Adrian Adăscăliței.

Detalii: http://c3.cniv.ro/?q=2015/adascalitei

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*