EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest