EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Căutând calculatoare în celula biologică” – discurs de recepţie, acad. Gheorghe Păun

acad-PaunÎn ziua de 24 octombrie 2014, în Aula Academiei Române, Dr. Gheorghe Păun și-a rostit discursul de recepție. Domnia sa a absolvit Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, cu specializare în informatică, iar în anul 1977 îşi susţine teza de doctorat, realizată sub conducerea profesorului Solomon Marcus, cu tema “Simularea unor procese economice cu ajutorul teoriei limbajelor formale”. La nivel internaţional acad. Gheorghe Păun este iniţiatorul, fondatorul sau co- fondatorul unei impresionante serii de teorii sau modele de calcul, studiate şi aplicate apoi în zeci de ţări din Europa şi din lumea întreagă.

“Gheorghe Păun a dezvoltat, de-a lungul a 40 de ani, o carieră ştiinţifică naţională şi internaţională de excepţie, multidisciplinară, activând în domeniile matematicii, informaticii teoretice, bioinformaticii, lingvisticii. Domeniile sale de cercetare sunt: teoria limbajelor formale şi teoria automatelor, sisteme de gramatici, calculabilitate pe bază de ADN, calcul cu membrane (iniţiatorul domeniului), limbaje şi gramatici pattern, combinatorică pe cuvinte, cercetări operaţionale (decizii multicriteriale, agregarea indicatorilor), semiotică, inteligenţă artificială, lingvistică computaţională”, http://acad.ro/.

Evoluţia conceptelor de calcul şi de calculator
Pentru a învăţa noi metode şi paradigme de calcul, eventual pentru a construi noi tipuri de calculatoare: “Modelele cu care lucrăm sunt de natură matematică, punctul de vedere platonician ne asigură că totul este descoperire, pentru că matematica însăşi este realitate revelată. Da, dar s-a convenit că noţiunile, conceptele, teoriile şi modelele sunt inventate, teoremele descoperite, demonstraţiile inventate. Pentru a continua alternanţa, putem adăuga că aplicaţiile sunt descoperite. Modelele sunt, deci, considerate invenţii. Modelele se aşază pe structuri care există, dar nu au primit încă nume. Un model de calcul nu poate fi „văzut” într-o celulă decât de un informatician care are deja în minte modele de calcul”, din discursul de receptie al acad. Gheorghe Păun.
„Natura calculează. Şi aşa începe călătoria în lume a ideii de calcul”
Răspunsul a fost dat de acad. Solomon Marcus – ” Putem citi acest Discurs în mai multe feluri. Este o poveste de viaţă a unui cercetător care a trăit cu intensitate marile schimbări de paradigmă ale ultimelor decenii; un capitol de istorie a ştiinţei din ultimii 80 de ani; o relatare a apariţiei şi evoluţiei ideii de calcul; o analiză a interacţiunii biologiei eredităţii cu matematica şi cu informatica; o lecţie de cultură în care explicaţi în ce fel distincţii binare casante, ca inert-viu, uman-nonuman, adevărat-fals etc. au fost puse sub semnul întrebării şi înlocuite cu viziuni mai fine, mai nuanţate. Ajungeţi la o tipologie a complexităţii unui sistem, complexitate a cărei capacitate explicativă întrece pe aceea a distincţiilor tradiţionale; momentul culminant, care focalizează atenţia cercetătorilor în această ordine de idei este complexitatea exponenţială, căreia îi consacraţi o întreagă secţiune”.

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*