EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Conferinţe de e-Learning la Universitatea din Bucureşti

cop-icvl
Universitatea din Bucureşti organizează, în perioada 24-25 octombrie 2014, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţie, şi la Facultatea de Administraţie şi Afaceri (Şos. Panduri nr. 90), Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) şi Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual (ICVL). Acestea sunt manifestări ştiinţifice cu tradiţie, ajunse la ediţia a XII-a şi respectiv, ediţia a IX-a. Conferinţele sunt finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale – Activitatea de Cercetare Ştiinţifică. Evenimentele se desfăşoară simultan şi oferă un cadru adecvat de a interacţiona pentru profesori din învăţământul preuniversitar şi superior, elevi şi studenţi, specialişti în educaţie şi IT. Cu această ocazie vor fi şi discuţii referitoare la noua calificare „Instructional design” şi la introducerea în premieră în România a noilor manuale digitale la clasele I şi a II-a.

De asemenmea, se vor desfăşura Concursul „Software Educaţional” şi Expoziţia de produse software, echipamente şi produse IT destinate educaţiei, cercetării şi inovării. Premiile sunt sponsorizate de compania Intel România.
Conferinţa CNIV 2014 cuprinde cinci secţiuni:
A-Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality (cercetare, dezvoltare)
B-Software Educaţional în învăţământul universitar (proiecte şi aplicaţii)
C-Software Educaţional în învăţământul preuniversitar (proiecte şi aplicaţii)
D-“Intel®Education” – Inovare în educaţie şi cercetare (proiecte şi aplicaţii)
E-Training şi Management Educaţional (strategii, obiective, calitate)
Conferinţa ICVL 2014 cuprinde patru secţiuni (cercetare, dezvoltare, proiecte):
Models & Methodologies (M&M)
Technologies (TECH)
Software Solutions (SOFT)
“Intel® Education” – Innovation in education and research (IntelEdu)
În volumul CNIV 2014 au fost acceptate spre publicare 53 de articole din 91 de propuneri (print şi online, ISSN 1842-4708) – http://c3.cniv.ro/?q=2014/news/18-octombrie-2014-0 .
În Proceedings of ICVL 2014 au fost acceptate spre publicare 74 de articole din 155 de propuneri (print şi online, ISSN 1844-8933, ISI Pcoceedings) – http://www.c3.icvl.eu/2014/news/october-16-2014
Proiectele CNIV şi ICVL sprijină Digital Agenda Europe2020 (http://ec.europa.eu/digital-agenda/) şi sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.
Mai mute detalii despre cele două conferinţe pot fi găsite la adresele http://c3.cniv.ro şi http://c3.icvl.eu .

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*