EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Tradiţie la început de an universitar 2014/2015: Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti – pionierat în Informatica din România

moisil2

 

 

 

 

 

 

 

Acad. Prof. Grigore C. Moisil a prevăzut viitorul computerelor în societate şi de aceea, în februarie 1962, a înfiinţat Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti (CCUB), primul cu acest profil din ţară. Obiectivele acestuia erau: stimularea cercetării în domeniul calculatoarelor, pregătirea profesorilor şi cercetătorilor pentru utilizarea calculatorului, colaborarea specialiştilor din toate domeniile de activitate pentru dezvoltarea, implementarea şi utilizarea metodelor de calcul oferite de calculator, intensificarea colaborării internaţionale pentru introducerea calculatorului în ştiinţă, tehnică, economie, etc. – http://www.c3.icvl.eu/ .

După anul 1950, Grigore C. Moisil (1906-1973) a fost figura cheie în promovarea informaticii și ciberneticii în mediul academic românesc, universităţi și scoli. Acest lucru era în perioada în care România a fost puternic influențată politic de poziția sovietică dominantă.

La acea vreme, Micul dicţionar filosofic tradus din limba rusă și publicat în anul 1953, oficial, descria Cibernetica drept ca o “știință burgheză reacționară îndreptată împotriva clasei muncitoare”. În ciuda acestui fapt, profesorul Grigore C. Moisil  a folosit autoritatea sa științifică şi a încurajat personal oamenii de știință români pentru a construi primele calculatoare care au apărut în anii 1957-1961.

Drept recunoştiinţă, Grigore C. Moisil, academician, profesor la Facultatea de Matematică din Bucureşti, este primul român ce a primit Computer Pioneer Award of  IEEE Computer Society (IEEE – 1996) – http://www.computer.org/portal/web/awards/moisil .

În anul 1959, inspirat de Congresul internaţional al matematicienilor româ­ni de la Bucureşti (din anul 1956), Acad. Grigore C. Moisil (1906-1973), profesor de algebră la Facultatea de Matematică şi Fizică din Bucureşti, a înfiinţat pentru prima dată în ţară specializarea “Maşini de calcul”, la Facultatea de Matematică. Alături de Universitatea din Bucureşti, activitate de pionierat în Informatică, au desfăşurat în anii ’60 şi alte foruri academice sau de cercetare din Romănia, precum Institutul de Calcul din Cluj, Institutele Politehnice din Timişoara şi Bucureşti, Institutul de Fizică Atomică din Magurele şi mai târziu, Academia de Studii Economice (ASE) şi Institutul Central de Informatică din Bucureşti (ICI)” – Prof. Emerit Dr. Ion Văduva.

Ca urmare a programului de informatizare la nivel naţional, în perioada 1970/1971 s-au înfiinţat la Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, secţii de Informatică (profil matematică),  secţii de Calculatoare şi automatică (profil ingineresc), respectiv secţii de Cibernetică şi Informatică economică (profil economic). La Facultatea de Matematică, din acea perioadă, anual, a avut loc concurs de admitere pentru specializarea Informatică. Pregătirea în domeniul informaticii nu se poate realiza decât dacă se utilizează tehnică de calcul  modernă (sisteme de calcul, dispozitive, etc.) şi sisteme de operare/produse software corespunzătoare acestei pregătiri.

Prin urmare, factorii de decizie de la nivelul învăţămâtului universitar şi cel preuniversitar au un rol important în ceea ce priveşte dotarea unităţilor de învăţământ cu tehnică de calcul corespunzătoare la momentul respectiv. Ca urmare a dezvoltării Informaticii şi domeniului IT, învăţământul a căpătat noi dimensiuni şi a fost confruntat cu noi provocări. Din aceste motive la specializarea Informatică s-au inclus cursuri suport de matematică, cursuri fundamentale şi de specializare în Informatică” Conf. univ. dr. Marin Vlada – www.c3.cniv.ro .

Sursă ştire şi imagine: http://www.c3.icvl.eu/2014/vaduva-ccub , http://c3.cniv.ro/?q=2014/info-ub

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*