EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Fenomenul e-Learning, Laboratoare virtuale şi Tehnologia Multi-Touch

În România, cPicture_011-multi-touchonceptul de e-Learning a pătruns destul de repede, dar foarte puţini specialişti au înţeles semnificaţia profundă a acestei tehnologii în educaţie şi în formarea continuă. Pionieri ai utilizării tehnologiei e-learning în educaţie se aflau în câteva universităţi din România, şi în câteva firme de IT ce colaborau cu unele firme din străinatate.
Schimbările  în domeniul educaţiei erau concentrate asupra reformelor şi proiectelor de structură şi mai puţin asupra conţinutului. În România, imediat după anul 1990, era nevoie de o infrastructura IT pentru o modernizare concretă a învăţământului. S-au realizat progrese semnificative, dar abia după anul 2000, aceste schimbări şi-au produs efectele.
Astfel, în acea perioadă s-au evidenţiat influenţele şi impactul tehnologiilor Web asupra sistemului de învăţământ. Se pot menţiona următoarele etape:
- 1990-2000, ultimul deceniul al sec. XX a fost dominat de apariţia şi dezvoltarea explozivă a conectărilor la sistemul Internet şi de dezvoltarea tehnologiilor Web; Necesitatea elaborării paginilor Web dinamice a determinat apariţia diverselor tehnologii;

- 2000-2005, anii în care s-a trecut la o nouă generaţie Web 2.0 şi în care s-a iniţiat o mare diversitate de proiecte bazate pe noi tehnologii revoluţionare; sistemul de învăţământ avea posibilitatea să utilizeze o varietate de tehnologii şi aplicaţii pentru perfecţionarea şi eficienţa procesului de învăţământ şi de educaţie;

- 2005-2014, un deceniu de eforturi ale diverselor comunităţi (ştiinţifice, tehnice, economice, etc.), ce reprezintă perioada finalizării diverselor proiecte educaţionale bazate pe tehnologii e-Learning şi pe tehnologii Web; s-a dovedit că există o multitudine de aspecte şi scopuri în utilizare, inventivitatea si viziunea utilizatorilor şi dezvoltatorilor, în acest caz fiind nelimitată; în România s-au finalizat mai multe proiecte cofinanţate prin Programe Europene.

După anul 2000, când s-au extins şi dezvoltat tehnlogiile Web 2.0 şi Learning 2.0, s-au abordat programe şi proiecte legate de strategii de dezvoltare şi formare, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii de implementare. De asemenea, iniţiatorii au avut în vedere promovarea şi integrarea noilor tehnologii în educaţie şi în         formarea continuă, adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii potrivit Strategiei Europene “Instruirea în Societatea Cunoaşterii”, urmată de Digital Agenda 2020 şi Horizon 2020. În lista celor mai importante 10 iniţiative, programe şi proiecte operaţionale şi astăzi se află şi Proiectul eLSE (2005, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “eLearning and Software for Education”), susţinută de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti, alături de proiectele CNIV (Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual, fondată în anul 2003) şi ICVL (International Conference on Virtual Learning, fondată în anul 2006), ambele la Universitatea din Bucureşti.

De asemenea, în ultimii 5 ani, în premieră în România s-a experimentat şi promovat utilizarea tehnologiei multi-touch ce implementează: învăţarea bazată pe proiect; învăţarea în context, învăţarea activă prin explorare, valorificând rolul pozitiv al erorilor ca parte integrantă a procesului de învăţare; elevii pot crea experienţe greu accesibile din diverse motive (periculozitate, imposibilitate istorică, distanţa în spaţiu, costuri etc.); elevii pot testa evenimentele ce pot interveni într-un sistem dat, modificând variabilele acestora; învăţarea prin acţiune, prin transferul de cunoştinţe şi deprinderi în contexte noi; învăţarea colaborativă, participativă, bazată pe negociere şi partajare socială a rolurilor în cadrul grupului, dezvoltarea capacităţilor de lucru în echipă şi de raportare la ceilalţi.
Dr. Ion Roceanu şi Prof. Radu Jugureanu au avut ideea utilizării tehnologiei Multi-Touch în activitatea de instruire şi în promovarea aplicaţiilor pentru interdisciplinaritate şi trandisciplinaritate. Astfel, aceştia au coordonat proiectul POSDRU din fonduri europene 2007-20013 „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” finalizat în anul 2012 şi care, în anul 2013, a fost premiat cu medalia de aur la Congresul “International Project Management Association” (IPMA).
Sursa ştire şi detalii: http://www.c3.cniv.ro

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*