EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

De 10 ani premiile de Software educaţional şi e-Learning în cadrul proiectului educaţional CNIV România sunt susţinute de Siveco

mvlada-radujÎncepând cu anul 2004, în cadrul proiectului educaţional CNIV (Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual), cu tradiţie la Universitatea din Bucureşti, se organizează Concursul “Software Educaţional” la care participă elevi şi studenţi, profesori din mediul preuniversitar, cadre didactice universitare, cercetători şi specialişti din IT şi din alte domenii, reprezentanţi ai diverselor organizaţii şi instituţii cu obiective în educaţie şi cercetare. Acest cadru organizatoric cu caracter ştiinţific şi didactic s-a realizat prin iniţiativa conf. univ. dr. Marin Vlada, de la Universitatea din Bucureşti sprijinit de implicarea permanentă şi directă a prof. Radu Jugureanu, de la Siveco România. “Prin activităţi complexe şi diverse în cadrul proiectului educaţional CNIV, prin parcurgerea unor etape, lucrul în echipă şi prin activităţi colaborative, s-au conceput şi elaborat produse de e-Learning şi Software educaţional ce înglobează atât experienţa specialiştilor în informatică şi IT, cât, mai ales, scenarii didactice şi pedagogice destinate procesului de învăţare, deosebit de utile elevilor şi studenţilor, deopotrivă.” a declarat conf. univ. dr. Marin Vlada, coordonatorul proiectelor CNIV şi ICVL, la Universitatea din Bucureşti.

Prin tradiţie, din anul 2004, după desfăşurarea prezentărilor lucrărilor în cadrul CNIV, lucrări publicate şi în volumul tipărit la Editura Universităţii din Bucureşti (Print şi online: ISSN 1844 – 8933), timp de o săptamână se primesc punctaje trimise de evaluatorii CNIV pentru Concursul “Software educaţional”. Anual, premiile sunt oferite de SIVECO România. Cele mai valoroase premii oferite sunt participarea unui autor CNIV la evenimentele internaţionale de e-Learning EDUCA Berlin (sau BETT Londra), şi un Laptop (sau PC Tablet) ce reprezintă premiul de ceativitate SIVECO.

Anul acesta, după ce s-a desfăşurat a XI-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual, în parteneriat cu Siveco România, Compania Intel şi Centrul pentru dezvoltare şi inovare în educaţie (TEHNE, programul eTwinning), la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Şos. Panduri nr. 90) din cadrulUniversităţii din Bucureşti, premiile Siveco s-au acordat în urma punctajelor trimise de evaluatorii CNIV pentru Concursul “Software educaţional”. Premiile CNIV 2013 au fost acordate pentru un număr de 8 lucrări din cele 57 prezentate în cadrul conferinţei şi publicate la Editura Universităţii din Bucureşti. “Ediţia 2013 a CNIV este una specială, deoarece în timp, la această conferinţă au fost prezentate, pentru prima dată două proiecte româneşti ce astăzi sunt considerate cele mai bune în lume. Proiectul Multitouch este IPMA Gold Winner şi eLearning Awards Silver în anul 2013, respectiv Proiectul CES – World Summit Award Winner. Îmi exprim încă o dată onoarea şi mândria că expertiza şi creativitatea românească în domeniul IT, cel al educaţiei şi al cercetării, au primit o recunoaştere meritată la nivel internaţional, iar o bună parte dintre profesorii care au lucrat la aceste proiecte au fost prezenţi mereu la CNIV şi ICVL. Aşadar, această conferinţă are şi atributul de creatoare de valori.” a declarat Prof. Radu Jugureanu de la Siveco România.

1. Premiul de excelenţă “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“: Participarea cadrelor didactice universitare la programe de formare continuă. Studiu comparativ România-Spania (Lector univ. dr. Nicoleta Duţă, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei).

2. Premiul de creativitate “SIVECO“: Aplicaţie multi-touch transdisciplinară: Omul, de la Pământ la Cer. Jocul educaţional Micul Prinţ în Marele Univers (Echipa de elevi (Multitouchcnme): Pop Alexandru, Şandor Robert, Csereoka Petra, Crişan Petrică, Kereji Alexandru, Mada Felix, Kiraly Alexandru, Danciu Claudiu, Haschi Vivien, Surducan Irina, Urda Sebastian, Orosz Denise, Burciu Răzvan,Tamas Kolcsey, coord. drd. prof. Georgeta Cozma – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Satu Mare).

3. Premiul de popularitate “SIVECO“: Ipostaze ale interdisciplinarităţii: literatură şi TIC (Elevi: Dochiţoiu Alexandru, Turcu Nicuşor, Prof. Chiribău-Albu Mihaela-Alina, Prof. Ursache Liliana, Ing. Macovei Florina – Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău).

4. Premiul de popularitate “SIVECO“: PhysicsBot (Elevi: Laslo Marian, Axinte Vasilică, Spanci Andrada, Bara Valentin, Tămaş Florin, Prof. Laslo Ion – Liceul Teoretic Carei).

5. Premiul de popularitate “SIVECO“: Dezvoltarea calităţii predării şi învăţării Fizicii folosind platforma eLearning Moodle (Prof. drd Oprea Marin, Lector univ. dr. Miron Cristina – Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică).

6. Premiul de popularitate “SIVECO“: Emergenţa transdisciplinară în proiectul “Omul de la Pământ la Cer” (Prof. drd. Georgeta Cozma – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Satu Mare).

7. Premiul de popularitate “SIVECO“: Jocuri, teste şi lecţii matematice interactive- https://sites.google.com/site/invatamate (Prof. Lukacs Tiberiu – Școala Gimnazială Sfânta Varvara Aninoasa, Prof. Lukacs Diana Elena – Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuşi” Petrila).

8. Premiul de popularitate “SIVECO“: Impactul şi rolul site-urilor unităţilor de învăţământ preuniversitar (Prof. dr. Roşioru Mădălin – Colegiul “Dobrogea” Castelu, Constanţa, Prof. Roşioru Mirela – Şcoala Gimnazială nr. 6 “Nicolae Titulescu” Constanţa).

De asemenea, începând cu ediţia din anul 2007 se acordă premii de excelenţă CNIV (premii de recunoaştere) pentru idei inovatoare de cercetare-dezvoltare. Acordarea premiilor (diplomă de excelenţă) are in vedere obiectivele şi standardele declarate ale CNIV şi ţine seama de contribuţia deosebită a lucrărilor şi autorilor la proiectul CNIV. Se acordă pentru implementarea şi promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare: lucrări, cărţi, programe şi strategii, produse software educaţionale realizate de autori, echipe de specialişti, organizaţii (şcoli şi licee, universităţi, instituţii, companii şi firme)

Un astfel de premiu de excelenţă CNIV (premiul de recunoaştere) a obţinut domnul Romulus Maier (Agora Group, www.agora.ro) pentru organizarea Conferinţei Programatica Open Source “20 de ani de Internet în România”: http://www.agora.ro/conferinta/programatica-open-source-2013 .

Despre proiectele CNIV şi ICVL

- C3VIP: “Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă”

- Proiectele CNIV şi ICVL sprijină Iniţiativa Digital Agenda 2020 şi eduVision2020:

CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

Sursa ştire: http://c3.cniv.ro

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*