EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Premii Intel la Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual ce va avea loc la Universitatea din Bucureşti

afis-ICVL-2013În perioada 25-26 octombrie 2013, la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti, se va desfăşura a VIII-a Conferinţă Internaţională de Învăţământ Virtual (ICVL 2013)-faza II (Period 2010-2020, e-Skills for the 21st Century), simultan cua XI-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV), în parteneriat cu Siveco România şi Compania Intel. Tematica Conferinţei se referă la utilizarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare cu obiective privind construirea societăţii bazate pe cunoaştere.

Continue reading

CNIV Romania – definiţii pentru manuale digitale şi resurse universitare digitale

mvlada-cnivElaborarea unui manual digital este posibilă doar prin contribuţia unor psihopedagogi, specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, designeri şi profesori de mare valoare din sistemul de învăţământul românesc. Prin urmare, obiectivele educaţionale urmărite depind de succesul unor activităţi complexe în cadrul unei echipe de specialişti. Deja a apărut o nouă funcţie de job: Instructional designer (proiectant de instruire, dezvoltator de resurse educaţionale). Un astfel de job se referă la analiza obiectivele de învăţare prin descoperire, exersare, reflecţie, în acord cu o anumită accepţiune a modului în care se realizează cel mai eficient învăţarea, planificarea instruirii şi evaluarea eficienţei unei resurse educaţionale. Proiectantul de instruire trebuie să aibă o viziune şi o abordare sistematică a dezvoltării resurselor educaţionale pentru atingerea obiectivelor instruirii. De regulă, acesta utilizează în proiectare şi dezvoltare modelul ADDIE (analiză, proiectare, dezvoltare, implementare, evaluare) ca proces iterativ ce necesită continuu evaluare şi feedback.

Continue reading