EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

academia romana

Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală

Proiectul Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală s-a derulat în intervalul 1 aprilie 2010 – 31 martie 2013. A avut ca obiectiv îmbunătăţirea componentelor de cercetare avansată şi a oportunităţilor de dezvoltare a carierei în cercetare a 90 de bursieri postdoc în domeniul ştiinţelor socio-umane (SSU) prin facilitarea accesului acestora la resurse competitive de cercetare, acordarea de burse şi integrarea în colective interdisciplinare de cercetare.

Parteneriatul transnațional care prin care s-a asigurat buna implementare a proiectului a fost configurat astfel:

Beneficiar – Academia Română (solicitant), Bucureşti

Partener 1 – Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Cluj-Napoca

Partener 2 – Filiala Iaşi a Academiei Române, Iaşi

Partener 3 – Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” al Academiei Române, Bucureşti

Partener 4 – Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti

Partener 5 – Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, Bucureşti

Partener 6 – Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritaţilor Naţionale, Cluj-Napoca

Partener 7 – New Europe College, Bucureşti

Partener 8 – Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Partener 9 – Academia Austriacă de Ştiinţe, Viena

Partener 10 – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

Partener 11 – Academia de Monumente, Institutul Federal pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Răsăritul Europei, Oldenburg

Partener 12 – Fundaţia Germană pentru Protecţia Monumentelor, Görlitz.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost atinse prin intermediul indicatorilor asumați:

  • îmbunătăţirea programelor şi şcolilor de pregătire şi cercetare interdisciplinară în domeniul SSU prin activităţi de construcţie instituţională şi prin implementarea unui program pilot comun de formare şi cercetare postdoctorală în domeniul SSU
  • construcţia unui program de cercetare flexibil de tip reţea în domeniu SSU care să fie în permanentă cooperare cu instituţii europene de prestigiu
  • promovarea interdisciplinarităţii în programele postdoctorale prin crearea de colective de cercetare multdisciplinare (care vor integra cercetătorii postdoc sprijiniţi prin proiect) şi prin supervizarea ştiinţifică a acestora
  • furnizarea unui pachet integrat de pregătire şi cercetare prin care se stimulează dezvoltarea cercetărilor de tip postdoc prin definirea unor planuri personalizate de dezvoltare profesională şi de carieră în cercetare

Astfel, numărul de bursieri preconizat (90) a fost depășit, cumulând până la finalul proiectului un număr total de 129 bursieri sprijiniți. Aceștia au însumat 420 de luni de mobilitate în străinătate, la instituții de prestigiu precum St. Andrews University, University of Bristol, Leeds University din Marea Britanie, Universität Bilefeld (Germania), University of Groningen (Olanda), Universita Degli Studi Di Firenze din Italia, Accademia di Romania in Roma, Institutul de Studii Bizantine din Viena, Università degli studi Roma Tre, Institutul Max Planck din Frankfurt, Universitatea din Messina, Central European University Budapesta, Universitatea din Leipzig, etc.

Indicatorii referitori la participările bursierilor la conferințe au fost de asemenea depășiți, fiind asumate un număr de 180 de prezentări în cadrul conferințelor, iar în cadrul proiectului existând 464 de astfel de participări. Articolele elaborate de bursierii sprijiniți prin interrmediul proiectului totalizează 264 de articole publicate, indicatorul asumat inițial fiind de 90 de articole.

Conferințele internaționale organizate în cadrul proiectului au avut loc la București, Roma, Cluj-Napoca și Viena. De asemenea au fost organizate 13 module de pregătire tematică, la sediile partenerilor, inclusiv la sediile partenerilor transnaționali.

Mai mult în cadrul proiectului au fost livrate următoarele cursuri de formare orizontală (1) Tehnicile și metodele de comunicare și discurs științific, (2) Tehnici și mijloace IT de prezentare și promovare a cercetărilor științifice, (3) Strategii și metode de cercetare științifică interdisciplinară și transfrontalieră și nu în ultimul rând cursul online de (4) Fundamente ale principiului egalității de șanse.

Ateliere tematice de cercetare de la nivelul proiectului au fost organizate la sediile partenerilor și au totalizat un număr de 19 ateliere, depășind indicatorul estimat (18). Un accent major s-a pus în realizarea platformei cu diseminarea rezultatelor, publicată online la adresa: http://www.postdocssu.acad.ro/activitate/teme.php, și care conține temele de cercetare, Lista post-doctoranzilor, Rezultatele Cercetarii, Oportunitati de finantare a cercetarii și Oportunitati stiintifice.

Conferinţa de închidere va avea loc în data de 28 martie 2013, ora 13.30, la Sala de Consiliu din cadrul Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125, Bucureşti.

Închiderea proiectului va fi urmată de o conferinţă de presă la care vor participa reprezentanţi ai Academiei Române şi ai partenerilor, dar şi alţi actori implicaţi în proiect.

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*