EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Proiectul de burse postdoctorale “Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală”, POSDRU 89/1.5/S/61104

După încheierea unui nou stagiu de burse postdoctorale finanțate prin proiectul POSDRU 89/1.5/S/61104 Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Academia Română și partenerii săi au reușit să sprijine integral dezvoltarea științifică a încă 26 cercetători postdoctorali prin acordarea de burse postdoctorale în valoare de 4000 lei/lună și prin finanțarea de stagii de mobilitate în străinătate (prin suplimente de bursă în valoare de 2000 lei/lună).

Cercetătorii au activat în cadrul instituțiilor partenere: Academia Română Filiala Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Academia, Institutul Federal Pentru Istoria și Cultura Germanilor Din Răsăritul Europei (Oldenburg, Germania), Academia Germană pentru Protecția Documentelor Görlitz (Germania).

Bursierii au participat de asemenea la mobilități de cercetare în străinătate, lunile de mobilitate finanțate fiind în număr de 4 sau 6 pentru fiecare bursier, în funcție de numărul de luni de bursă. Printre instituțiile străine în cadrul cărora cercetătorii au activat se numără St. Andrews University, University of Bristol, Leeds University din Marea Britanie, Universität Bilefeld (Germania), University of Groningen (Olanda) și Universita Degli Studi Di Firenze din Italia.

Acești cercetători au publicat 52 de articole de specialitate la edituri de prestigiu (Transylvanian Review, Peter Lang, Journal of Contemporary History) și au participat la aproximativ 78 de conferințe internaționale.

Proiectul Academiei Române are ca obiectiv general îmbunătățirea oportunităților de dezvoltare a carierei în cercetare în domeniul științelor socio-umaniste, prin facilitarea accesului la programe de cercetare postdoctorală de nivel european. 

Category: Uncategorized

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*