EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

“2012 The Alan Turing Year” susţinut de CNIV şi ICVL 2012, manifestări ştiinţifice de e-Learning

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea “Transilvania” din Braşov organizează la Facultatea de Matematică şi Informatică din Braşov, în perioada 2-3 noiembrie 2012, cea de-a X-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) şi cea de-a  VII-a Conferinţă Internaţională de Învăţământ Virtual (The 7th International Conference on Virtual Learning -ICVL).

În acest an, aceste manifestări ştiinţifice sunt dedicate “2012 The Alan Turing Year” cu ocazia centenarului naşterii matematicianului britanic Alan Turing (1912-1954) , considerat un părinte al Informaticii şi al Inteligenţei artificiale. Pentru informaţii privind evenimentele internaţionale, vă rugăm să accesaţi adresa oficială www.turingcentenary.eu.

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual şi Internaţional Conference on Virtual Learning  sunt manifestări ştiinţifice cu tradiţie în domeniile e-Learning şi Software educaţional, şi se vor desfăşura simultan  cu sprijinul partenerilor SIVECO România, Centrul pentru Inovare în Educaţie (TEHNE) şi Institutul pentru Educaţie.

Cu această ocazie se vor desfăşura şi alte evenimente importante: Expoziţia “Software Educaţional” – produse software, tehnică de calcul şi echipamente multimedia; Expoziţia “Ateliere eTwinning” – prezentarea de postere, afişe, bannere, lucrări, proiecte, produse software; Concursul “Software Educaţional” – lucrări şi lecţii de software educaţional, proiecte, programe, produse software.
Proiectele CNIV şi ICVL sprijină Iniţiativa eduVision2020 şi Digital Agenda 2020: CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative,  metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.
Mai multe detalii la adresele: c3.icvl.eu, c3.cniv.ro

Harta turneului Conferinţelor.

Sursa: www.cniv.ro