EduVision 2020

eduVision 2020, 1st edition: Bucharest

Profesorul creator de soft: un succes european

Educaţia asistată de calculator nu mai e de mult un vis, ci o realitate de succes. O confirmă cei peste 2000 de participanţi veniţi din 96 de ţări la cea mai importantă conferinţă mondială de eLearning a anului, OnLine Educa Berlin, pentru a dezbate cele mai bune proiecte pentru educaţie.

 

Ţara noastră a fost reprezentată de proiectul „Profesorul, creator de soft educaţional”, prin care peste 1700 de profesori români au fost instruiţi să creeze conţinut digital propriu. Prin intermediul proiectului, profesorii şi-au îmbunătăţit competenţele privind realizarea de aplicaţii de soft educaţional şi capacitatea de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.

 

La eveniment au fost prezenţi profesorii câştigători ai consursului naţional de soft educaţional, organizat în cadrul proiectului: Daly Marciuc de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Satu Mare, Genoveva Butnaru de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi, Florin Şerbu de la Grupul Şcolar „Carmen Sylva” din Eforie Sud, împreună cu doi dintre formatorii de excelenţă ai proiectului – Mirela Minea din Ilfov şi Octavian Roman din Râmnicu Vâlcea. Alături de ei s-a aflat echipa SIVECO România, partener în cadrul proiectului.

 

„Suntem bucuroşi că acest proiect a fost acceptat la OnLine Educa Berlin, deoarece în felul acesta aprecierea lui vine de la cele mai competente foruri academice şi astfel putem duce realizările profesorilor români cât mai departe în lume şi suntem mândri că proiectele româneşti sunt văzute ca exemple de succes la nivel european. Prin tot ceea ce facem, continuăm să inovăm şi să punem tehnologia în slujba educaţiei de calitate. România este o ţară care produce inovare în educaţie, o ţară respectată la OnLine Educa Berlin şi acest lucru mă face să fiu mândru că sunt român”, a declarat Radu Jugureanu, coordonator al proiectului „Profesorul – creator de soft educaţional”, din cadrul SIVECO România, prezent ca lector în plen la sesiunile conferinţei, în cadrul activităţii „A 7.6 Diseminarea rezultatelor proiectului”.

 

Conferinţa şi expoziţia Educa Berlin reuneşte peste 2000 de specialişti în educaţie din întreaga lume – miniştri ai educaţiei, experţi în educaţia asistată de calculator, manageri ai companiilor de IT, dezvoltatori de software educaţional, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, cercetători, traineri şi specialişti în resurse umane. Ediţia 2011 s-a desfăşurat sub patronajul Ministerului Federal al Educaţiei şi Cercetării şi sub umbrela DG Educaţie şi Cultură a Uniunii Europene.

 

Proiectul „Profesorul – creator de soft educaţional” este implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu SIVECO România şi are numărul de identificare POSDRU/57/1.3/S/34533. Proiectul este cofinanţat din fonduri structurale obţinute prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

The project “Teacher, creator of educational software” – an European success

The computer aided education is no longer a dream, but a successful reality. It is confirmed by more than 2,000 participants from 96 countries, gathered for the most important global eLearning conference of the year, OnLine Educa Berlin, to discuss the best projects for improving education.

 

Our country was represented by the project “Teacher, creator of educational software“, through which over 1,700 Romanian teachers were trained to create their own digital content. Through the project, teachers have improved their skills on the development of educational content and the ability to use interactive methods for teaching and learning.

 

The event was attended by the winning teachers of the educational software national contest organised within the project: Daly Marciuc from the National College “Mihai Eminescu” from Satu Mare, Genoveva Butnaru from the National College “Emil Racoviţă” from Iaşi, Florin Şerbu from the School Group “Carmen Sylva” from Eforie Sud, together with two of the founders of excellence of the project: Mirela Minea from Ilfov and Octavian Roman from Râmnicu Valcea. Together with them was a team from SIVECO Romania, partner within the project.

 

“We are pleased that this project was accepted with enthusiasm at OnLine Educa Berlin, because the appreciation comes from the most competent bodies and in this way we can take Romanian teachers’ achievements all over the world. We are proud that Romanian projects are seen as examples of successful at European level. By everything we do, we continue to innovate and to put technology in the service of quality education. Romania is a country that produces innovation in education, a country respected at OnLine Educa Berlin, and this makes me proud to be a Romanian”, said Radu Jugureanu, coordinator of the project “Teacher, creator of educational software” within SIVECO Romania, speaker in the plenary sessions of the conference, within the activity “A 7.6 Dissemination of project results.”

 

Educa Berlin conference and exhibition brings together over 2,000 education professionals from around the world – ministers of education, eLearning experts, managers of IT companies, educational software developers, representatives of educational institutions, researchers, trainers and human resources specialists. This year’s edition 2011 was organised under the patronage of the Federal Ministry of Education and Research and of the DG Education and Culture of the European Union.

 

The project “Teacher, creator of educational software” is implemented by the Ministry of Education, Research, Youth and Sports in Romania, in partnership with SIVECO Romania and has the identification number POSDRU/57/1.3/S/34533. The project is co-financed from structural funds obtained by Human Resources Development Operational Programme 2007 – 2013, Key Area of Intervention 1.3 “Human resources development in education and training”.